Social Image Fallback

Waterplanten

2018 was een bijzonder jaar. Voor het eerst werd er vanuit de overheden hard gewerkt aan het Markermeer en IJmeer om de overlast voor waterrecreatie te beperken. Zo werd het aantal te maaien hectares van 35 op het IJmeer uitgebreid naar 200 en op het Markermeer van 20 naar 300 hectare.

Provincie Flevoland en Noord Holland werden samen met Rijkswaterstaat eigenaar van de app waterplantenmelder en u melde veel van de overlast gelukkig al via deze app.

Voor 2019 wordt er minimaal weer 500 hectares gemaaid en worden naast de vaargeul recreatiegeulen gemaakt met betonning die altijd plantvrij worden gehouden.

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het verdubbelen of drievoudige van de te maaien hectares. Afgelopen 2 oktober was hierover het eerste overleg met alle betrokken partijen, de omliggende gemeentes en overheden. Er wordt een stichting opgericht vanuit de gebruikers die het maaien in dit gebied gaat coördineren waarin ook Muiderzand zitting zal nemen.

Je hoort binnenkort meer! 

Delen