Social Image Fallback

Hiswa Blauwe vlag Golden Anchors

We mogen beginnen!

Op 12 juni heeft Kees Wiersema, voorzitter van Stichting maaien waterplanten IJmeer Markermeer (SMWIJM) opdracht geven voor het maaien van ruim 700 hectare waterplanten op het IJmeer en Markermeer. Een forse toename van het te maaien areaal ten opzichte van 2019. Vanaf eind juni mag er gestart worden met het maaien, exacte startdatum is afhankelijk van de bloei van het fonteinkruid de komende weken en meldingen van overlast.

De te maaien gebieden zijn dit jaar vooral vastgesteld met het oog op recreanten nu zeilwedstrijden in de periode dat de planten overlast veroorzaken helaas niet mogen plaatsvinden.

Er zijn drie bedrijven die het fonteinkruid gaan maaien. Op dit moment wordt nog bekeken hoe bootbezitters en watersporters het beste geïnformeerd kunnen worden van de vorderingen van de maaiers. Hopelijk kan dit nu echt ook met dezelfde app van de overheid Waterplantmelder waarin wel meldingen kunnen worden gemaakt maar helaas nog steeds geen data van de maaiers verwerkt kan worden.

Delen